FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जलचर एबम जलिय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७७/७८ 10/28/2020 - 17:22 PDF icon p. Final Jalachar.pdf
एफ एम रेडियाे (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 10/28/2020 - 17:19 PDF icon p. Final F.M. ________.pdf
आठबीस नगरपालिकाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 10/28/2020 - 17:17 PDF icon p. Final Chhatrabriti.pdf
आठबीस नगरपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र भवन निर्माण अनुमति तथा नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 10/21/2020 - 14:24 PDF icon p. Final Bhaban Nirman.pdf
आठबीस नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५ ७७/७८ 10/21/2020 - 14:21 PDF icon p. Final 11111 Education Ain.pdf
समुदायमा आधारित रक्त परिक्षण तथा परामर्श सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ 10/21/2020 - 14:19 PDF icon p. Final ________ ______ ____ _______ ___ _______ _______ _______ ________ ________.pdf
आठबीस नगरपालिकाकाो विनियोजन ऐन २०७५ ७७/७८ 10/21/2020 - 14:16 PDF icon p. Final ________ __.pdf
आठबीस नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६ ७७/७८ 10/21/2020 - 14:14 PDF icon p. Final _____ ___________ _____ _____ _________ ___ __________ _.pdf
महिला नियन्त्रण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 10/21/2020 - 14:11 PDF icon p. Final _____ _________ ________.pdf
महिला स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सम्बन्धी निर्देशिका ७७/७८ 10/21/2020 - 14:09 PDF icon p. Final _____ _________ _______ ______ ________ _________.pdf

Pages