FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर प्रमुख आर्थिक सहायत कोष संचालन कार्यविधि ७७/७८ 10/21/2020 - 14:05 PDF icon p. Final _____ _____ ______ ______ _______ __.pdf
सवारी साधन तथा इन्धनकाो प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७७/७८ 10/21/2020 - 14:02 PDF icon p. Final _____ ____ ___ _______ ______ ________ ______.pdf
युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 10/21/2020 - 14:00 PDF icon p. Final ____ _________ ________.pdf
आठबीस नगरपालिकाकाो सहकारी ऐन २०७६ ७७/७८ 10/21/2020 - 13:58 PDF icon p. Final _ __ __ ______ __ ___.pdf
प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा छनौट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ 10/21/2020 - 13:55 PDF icon P Final _________ ________ _____ ________.pdf
नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 10/21/2020 - 13:50 PDF icon P Final _________ ______ _________ _________,___.pdf
जस्तापाता तथा सोलार वितरणका लागि लाभग्राही छनौट गर्ने मापदण्ड २०७६ ७७/७८ 10/21/2020 - 13:46 PDF icon P Final _________ ___ _____ _____ ______.pdf
आठबीस नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्बन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७७/७८ 10/21/2020 - 13:43 PDF icon P Final _____ ___________ ____ _______ __________ _.pdf
आठबीस नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि ७७/७८ 10/21/2020 - 13:28 PDF icon P Final _____ ___ __ ____ ___ _______ ________.pdf
आठबीस नगरपालिकाकाो निर्णय आदेश र अधिकारपत्रकाो प्रमाणीरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली २०७४ ७७/७८ 10/21/2020 - 13:23 PDF icon p .Final Nirnaye wa aadesh.pdf

Pages