FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्य निर्देशिका २०७५ ७७/७८ 10/21/2020 - 13:20 PDF icon p .Final __________ _______ _______ ______ ___ ______ _________.pdf
बाल संरक्षण निति ७७/७८ 10/21/2020 - 13:17 PDF icon Final Bal Sanxrenan Niti P.pdf
आठबीस नगरपालिकाको बाल क्लब गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका २०७४ ७७/७८ 10/21/2020 - 13:15 PDF icon Final Bal Club P.pdf
आठबीस नगरपालिकाको बाल विवाह न्यूनिकरण सम्बन्धी स्थानीय तह रणनैतिक योजना २०७४ ७७/७८ 10/21/2020 - 13:13 PDF icon Final Bal Bibha P.pdf
आठबीस नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 10/21/2020 - 13:09 PDF icon Final Baithak Sanchalan P.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ ७७/७८ 10/21/2020 - 13:06 PDF icon Final Artikh Karebidhi P.pdf
आठबीस नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७७/७८ 10/21/2020 - 13:02 PDF icon Final Artha 2 P.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 10/21/2020 - 12:59 PDF icon Final Apangata P.pdf
आठबीस नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन -२०७४ ७७/७८ 10/21/2020 - 12:57 PDF icon Final advertisment P.pdf
आठबीस नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन -२०७७ ७७/७८ 10/21/2020 - 12:53 PDF icon aathbish.pdf

Pages