FAQs Complain Problems

व्यबसाय

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
आवश्यक प्रक्रीया पुराहुन्जेल
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
आठबीस नगरपालिकाका सम्पुर्ण वडाहरु
सेवा शुल्क: 
व्यबसायको मापदण्ड हेरेर
आवश्यक कागजातहरु: 

आबश्यक पर्ने कागजात जस्तैः नागरिक्ता