FAQs Complain Problems

७४/७५

कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूचना

दस्तावेज: 

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने बारे

दस्तावेज: